Platsen

Få platser i Bohuslän förmår sammanföra det lokala, historiska arv med ett vidöppet öga för samtidskonst och kollektivt arbete.Det ligger vid Skärholmen, mellan Bovallstrand och Gerlesborg, vid den bohusländska kusten i Tanums kommun.

Ladugården är skyddad av ett högt berg. På åkern bakom ladan bereder sig ett landskap av vilda växter som vävts samman med en sparsmakad alternativ landskapsarkitektur. En paviljong reser sig i mitten av gården som huserat ett stort antal konstutställningar och andra projekt genom åren.

I ladan som byggdes i slutet av 1800-talet finns ett litet kafé och på somrarna finns det bästa utbudet av regionens loppmarknader.  Det har blivit ett andningshål för ortsbor som söker sig bort från överexploaterade skärgårdsmiljöer såväl som turister med konstnärliga intressen.

Botnik Studios är en plats, ett locus och en process i vardande som skapar nya ingångar i skärningspunkten mellan konst och lantbruk.